• Home
  • Gyanshree School
                                       Search
S.NoStudent NameClassAdmission NoTC NoDateDOBRemarks
1 Trish Vikram Singh X 17435 4/182 21 May 2019 19 Nov 2003 Pass
2 Abhishek Khari XII 18434 4/192 03 May 2019 16 Aug 2002
3 MAISA UROOJ V 14004 154 30 Mar 2019 15 Jan 2009